© 2015 Graphi -Leo  |   T  06 -10 28 66 67  |   E   info@graphi-leo.nl
Disclaimer   |
Disclaimer voor www.graphi-leo.nl
Graphi-Leo (Kamer van Koophandel: 04079603), hierna te noemen Graphi-Leo, verleent u hierbij toegang tot www.graphi-leo.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Graphi-Leo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.graphi-leo.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Graphi-Leo.
Beperkte aansprakelijkheid
Graphi-Leo spant zich in om de inhoud van www.graphi-leo.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.graphi-leo.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Graphi-Leo.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.graphi-leo.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.graphi-leo.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Graphi-Leo nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Graphi-Leo.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Graphi-Leo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.